Ga (nog) beter Engels spreken en schrijven

Als u goed Engels spreekt, legt u gemakkelijker contact in internationaal gezelschap. U begrijpt wat er wordt gezegd. En hoe beter uw brieven of e-mails, hoe effectiever uw (zakelijke) communicatie.

Word een (nog) betere gesprekspartner of schrijver dankzij Bizzy Lizzy. Geleid door Liz de Vries. Als ‘native speaker’ niet alleen vertrouwd  met de Engelse maar ook met de Nederlandse taal, vooral op zakelijk terrein. Niet voor niets geeft ze al vele jaren les aan medewerkers van vooraanstaande Nederlandse ondernemingen.

Sinds 1991 is ze gekwalificeerd als TEFL Teacher (University of Cambridge Local Examinations Syndicate); ze neemt ook examens af.

ESOL